Lista główna kandydatów zakwalifikowanych do projektu

Międzynarodowe praktyki – teraz Twoja kolej”

(aktualizacja)

lp.

imię i nazwisko

liczba uzyskanych punktów

 1

Ewa Ciepła

15

 2

Bartosz Dziadkiewicz

14

 3

Jakub Tomaszewski

14

 4

Kamil Cogiel

12

 5

Dawid Borszcz

13

 6

Michał Kunko

13

 7

Mateusz Łapszański

12

 8

Oskar Hońca

12

 9

Przemysław Sędziak

9

 10

Oliwia Capek

8

 11

Klaudia Kulik

8

 12

Kordian Knetka

8

 13

Karol Ziętek

8

 14

Kamil Gawenda

7

 15

Bartosz Iszczek

7

 16

Dawid Grząś

6

 17

Maksymilian Karulak

5

     
     
     
     

 

Informujemy, że kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do projektu i stwierdzili nieprawidłowości/błędy związane z przeliczeniem uzyskanych przez nich punktów, mogą złożyć odwołanie w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników, tj. do dnia 07.04.2022 r.

Odwołanie należy złożyć na piśmie wraz z uzasadnieniem do koordynatora projektu.

Odwołania zostaną rozstrzygnięte do dnia 11.04.2022 r.

Po rozstrzygnięciu odwołań lista główna może zostać zaktualizowana !!   

 

 

 

Lista główna kandydatów zakwalifikowanych do projektu "Międzynarodowe praktyki - teraz Twoja kolej"


L.p. imię i nazwisko liczba uzyskanych punktów

Joanna Adamiec

16

 2

Julia Myrcik

16

 3

Ewa Ciepła

15

 4

Bartosz Dziadkiewicz

14

 5

Jakub Tomaszewski

14

 6

Szymon Stanek

13

 7

Kamil Cogiel

12

 8

Zuzanna Czaja

10

 9

Przemysław Sędziak

9

 10

Oliwia Capek

8

 11

Klaudia Kulik

8

12 

Kordian Knetka

8

 13

Kamil Gawenda

7

 14

Bartosz Iszczek

7

 15

Kinga Czekaj

6

 16

Dawid Grząś

6